PREDSTAVITEV EKIPE U11

PREDSTAVITEV EKIPE U11

Selekcija U11 šteje 21 fantov (letnik 2009 in 2010). Trenirajo dvakrat tedensko (stadion ali telovadnica) in igrajo v ligi MNZ Nova Gorica. V tej ligi se igra na stadionu, v sistemu 6+1, z dvema tekmama naenkrat. Na tekmah ni sodnikov saj se rezultati ne štejejo, prav tako se ne vodi lestvica. Namen lige je namreč učenje in napredovanje v igri in ne (še) rezultatska obremenjenost. Ekipa U11 se tekom leta udeležuje še različnih turnirjev, na katerih pa že poizkuša posegati tudi po prvih mestih.

Treningi spodbujajo tako individualno izražanje kot ekipno delovanje. To pomeni, da se posameznikom omogoča, da izrazijo svoje posebnosti, obenem pa spodbuja ekipni duh skozi poudarjanje pomena timske igre, v katero se vključuje vse posameznike, ne glede na razlike v znanju. Veliko vaj vsebuje piljenje tehnike z žogo (vodenje, podaja, ustavljanje …), ki se prepletajo z razvijanjem motorike, koordinacije in drugih spretnosti, ki so v teh letih pomembne za sam gibalni razvoj otrok. Na treningih se že daje več poudarka raznim taktičnim zamislim (izvedba kotov, postavljanje v obrambi, postavitev po igralnih položajih, uigravanje akcij z zaključkom na gol …) Vaje so sestavljene po načelu – od lažjega k težjemu in so prilagojene sposobnostim otrok. Seveda pa vsak trening vključuje igro, v kateri otroci najbolj uživajo.

Nogomet pa se ne vrti zgolj okoli tekem in treningov. Naloga kluba in trenerja je tudi razvijanje osebnosti otrok in pomoč pri reševanju njihovih stisk. Otrokom je potrebno podati občutek za red in disciplino, da lahko usklajujejo šolske obveznosti s treningi. Naučiti se morajo skrbi za svojo in klubsko opremo ter obnašanja na igrišču in izven njega, saj nenazadnje predstavljajo klub in naš kraj.
Generacija 2009 je prva v klubu, ki je s treningi pričela v kategoriji U6, ko se je pričelo še bolj načrtno delati z mladinskimi selekcijami. Rezultat je viden – velika večina fantov po šestih letih še vedno zavzeto trenira in kar je najbolj pomembno, uživajo v nogometu! Seveda pa je pri tej starosti zelo pomembna tudi podpora staršev.

Na sliki: zgoraj (od leve proti desni): Tine, Jaš, Oton, Jaka, Luka, Matija, Nejc.
V sredini (od leve proti desni): Franci, Jure, Nace, Vid, Nikola, Steven.
Spodaj (od leve proti desni): Jure, Rene, Filip, trener Blaž, Lado, Gal, Enej.
Manjkajo: Iliyan in Tjan.