18. februarja, 2022 20:00vsVrhnika, Športna dvorana pri OŠ Antona Slomška Vrhnika

Siliko Vrhnika : KMN Oplast Kobarid

Starting 18. February, 2022

Other matches in this round

  • TimeMatch